Διάδοση Υπηρεσιών

Σε περίπτωση που ενδιαφερόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες νεφοπληροφορικής στα μαθήματά μας, μπορούμε να αναφερόμαστε στον παρακάτω πίνακα για να ενημερωνώμαστε κατά πόσο οι μαθητές κάποιου τμήματος έχουν στη διάθεσή τους λογαριασμούς και μπορούμε να επικοινωνούμε με τους καθηγητές που δίδαξαν το αντικείμενο για να γνωρίσουμε το εύρος κάλυψης του αντικειμένου για να το χρησιμοποιήσουμε ανάλογα!

Σχολικό Έτος 2011 - 2012
 Τμήμα Διαθεσιμότητα
Λογαριασμών

 ΟμάδαΗμερομηνία
Εκπαιδευτικοί που ενημέρωσαν τους μαθητές 
 A1  ΝΑΙ   
 A2  ΝΑΙ  Σαραντόπουλος Γιάννης
 A3  ΝΑΙ   
 A4  ΝΑΙ   
 A5  ΝΑΙ  Σταθοπούλου Μαίρη
 ΒΠ1  ΝΑΙ  25/1/2012Μαλανδράκης Κοσμάς, Σταθοπούλου Μαρία
 ΒΠ2  ΝΑΙ 24/1/2012
Τραυλού Αμαλία, Σαραντόπουλος Γιάννης
 ΒΠ3  ΝΑΙ 24/1/2012
Τραυλού Αμαλία, Μαλανδράκης Κοσμάς
 ΓΠ1  ΝΑΙ cp112/2011
Μπουζάκης Γεράσιμος
 ΓΠ2 ΝΑΙ cp212/2011Μπουζάκης Γεράσιμος, Μαλανδράκης Κοσμάς
 ΓΠ3 ΝΑΙ 26/1/2012Μαλανδράκης Κοσμάς

Comments