Επαφές

Η ηλεκτρονική επικοινωνία έχει γίνει πια καθημερινότητα. Τα έξυπνα κινητά μέρα με την ημέρα καθιερώνονται και χρησιμοποιούνται πολλές φορές αντί των υπολογιστών μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να διατηρούμε μια ενημερωμένη ατζέντα με τις επαφές μας με πληροφορίες που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την ηλεκτρονική διεύθυνση και τα τηλέφωνα τους.
Η υπηρεσία Επαφές που περιλαμβάνεται στο gmail είναι ένα πολύ βολικό εργαλείο γι’ αυτή την δουλειά και μας προσφέρει την δυνατότητα να έχουμε κοινά δεδομένα στο gmail μας και στο έξυπνο κινητό μας, τα οποία να συγχρονίζουν άμεσα (δηλ. όταν αλλάζουμε κάτι στις επαφές του gmail να ενημερώνεται αυτόματα και ο κατάλογος του κινητού και το αντίθετο.)
Getting Started
Enter addresses and add contacts Auto-complete email addresses, use the contact picker, and add personal contacts.
Create groups and mailing lists Create contact groups to organize your personal contacts and to use as personal mailing lists.
Κοινή χρήση επαφών 
Quick Video Clips
View Contacts video clips (1:30 - 3:00) Short clips on viewing and editing contacts, and creating contact groups and mailing lists.
Εισαγωγή
Μεταφορά επαφών
Εισαγωγή επαφών σε μορφή csv από διάφορες πηγές yahoo, hotmail, outlook express κλπ
Import contacts from Exchange (using Google Apps Sync)
Download Google Apps Sync for Microsoft Outlook to import your personal contacts (as well as email and and calendar events) from your old Exchange account.
Mobile
Options for mobile users Yes, you can access Google Contacts on your mobile phone! Follow the link to find out how.

 

For even more information about using Google Contacts, check out the Gmail Help Center.


Comments